Tournée à TAIWAN:  nous avons joué dans 3 lieux EXTRAORDINAIRES

26 juillet 2019 - TAINAN

Wan Sha performing art Center

27 juillet 2019 - TAIPEI

Taipei National concert hall 

28 juillet 2019 - TAICHUNG

Back Box - Taichung Opera